Aglomeracja Śląska

Na całym obszarze aglomeracji mieszka prawie 3 mln. ludzi, z tego prawie 75% w strefie węzłowej. Gęstość zaludnienia na terenie strefy jest ponad 10 razy większa od średniej krajowej. Górnośląski Okręg Przemysłowy jeszcze długo będzie odgrywał istotną rolę w polskim przemyśle.

Metropolia leży na trasie głównych szlaków krajowych i międzynarodowych zarówno drogowych, jak i kolejowych. Na północy Metropolii funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Metropolia jest ośrodkiem gospodarczym, będąc centrum handlowo-usługowym ze znacznym udziałem działalności produkcyjnej. Jest również ośrodkiem koncentracji specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickiej, kulturalnej, religijnej oraz sportowej.

Dzięki odpowiednim zasobom ludzkim, zapleczu naukowo-badawczemu oraz korzystnemu położeniu i niezwykłym walorom tego obszaru, Katowice i cała Aglomeracja są doskonałym miejscem do inwestowania, pracy i życia.

Źródło danych: Wikipedia