Entries by Mariusz Matrejek

Zamknięcie dostępu do budynku przy ul. Więckowskiego 46 w Łodzi

W dniu 14.12.2018 odbieramy klucze do naprawionej bramy. Ze względu na bezpieczeństwo nieruchomości i jej mieszkańców zdecydowaliśmy się na przywrócenie istniejącej bramy. W tym celu została ona zdemontowana, dokonano napraw i ponownie zamontowano. Dzięki temu możliwe staje się zamknięcie terenu i uniemożliwienie swobodnego dostępu dla osób postronnych, do czasu pełnej rewitalizacji. Ponieważ przywrócona brama jest bramą starą, a budynek nie ma jeszcze domofonu, każdy lokator i właściciel otrzyma klucze do bramy. Docelowo, podczas remontu elewacji brama zostanie wymieniona na docelową, a budynek zostanie wyposażony w instalację domofonową.

Tymczasowe zabezpieczenie dachu w budynku przy ul. Więckowskiego 46 w Łodzi

Remont dachu to nie jest szybki proces. Zaraz po uzyskaniu takich możliwości zespół Skarbca Kamienic przystąpił do zabezpieczenia na zimę dachu, by ograniczyć niszczenie budynku przy ul. Więckowskiego 46 w Łodzi. Wykonano już większość prac. Zakończenie zabezpieczeń zaplanowano do połowy listopada. Dach w takim stanie przetrwa do kolejnego sezonu, gdzie zostanie w całości wyremontowany.